Avis

Questa istorgia multimediala ha videos cun audio. Guardai d'avair activà Voss autpledaders!

Duvrar la roda sin la mieur u las frizzas sin la tastatura per navigar tranter las paginas.

Far vi e nà cun il det per navigar tranter paginas

Giaini!

Il pli grond cartel da construcziun – ina survista

Logo http://rtr-story.pageflow.io/il-pli-grond-cartel-da-construcziun-ina-survista

Survista

En passa 500 cas han impressaris da construcziun manipulà il martgà tranter auter cun:

- far cunvegnas da pretschs
- reparter il territori tranter las fatschentas
- sa cunvegnir tgi che offrescha per tge project
- infurmar in l'auter davart projects vegnints

e quai fin il 2008 er anc a chaschun da sesidas, organisadas da la Societad grischuna d'impressaris constructurs.


Fin ussa èn diversas fatschentas gia idas concurs, autras èn vegnidas chastiadas, plirs politichers en ferm sut squitsch ed Andreas Felix, il mainafatschenta da la Societad grischuna d'impressaris constructurs è gia sa retratgs cumplettamain da ses uffizis politics ... Cumenzà a vegnir a la glisch ha tut però pir il 2012.
Ir a l'emprima pagina
Ir a l'emprima pagina

L'entschatta – las inquisiziuns

0:00
/
0:00
Laschar ir video uss
 La fin dal 2012 ha la Cumissiun da concurrenza WEKO annunzià l'emprima giada ch'ella investigheschia cunter diversas firmas da construcziun grischunas. Quai sin fundament da documents che la WEKO aveva survegnì dal cussegliader da la fatschenta L. Quadroni SA a Ramosch.

Al cumenzament eran var 17 firmas cunzunt da l'Engiadina Bassa en il visier. Be paucs mais pli tard èn ulteriuras otg interpresas vegnidas vitiers e la WEKO ha schlargià las inquisiziuns sin l'entir chantun.

Ir a l'emprima pagina
Serrar
L'avrigl 2013 eran 25 fatschentas en il visier da las inquisiziuns da la WEKO. Il video declera pertge.
Ir a l'emprima pagina
Ir a l'emprima pagina

Val Müstair

0:00
/
0:00
Laschar ir video uss
Las investigaziuns da la Cumissiun da concurrenza conferman che interpresas da construcziun auta e bassa da la Val Müstair han fatg giu preschs tar passa 100 concurrenzas. Ellas hajan fixà communablamain tgi che duai survegnir la lavur. Las cunvegnas da pretschs èn vegnidas fatgas tranter il 2004 ed il 2012.

Las cunvegnas da pretschs sajan vegnidas fatgas durant pre-sesidas organisadas da l’Societad grischuna dals impressaris constructurs. Il president dals impressaris grischuns, Markus Derungs na lascha dentant betg valair ch’ils pretschs sajan vegnids fixads durant quellas pre-sedutas.

La WEKO desista da sancziunar las fatschentas perquai ch'ellas han cooperà ed eran per part gia concurs u en liquidaziun.

Ir a l'emprima pagina

Sancziun Nr. 1

- Bezzola Denoth AG (oz part da la Foffa Conrad AG)
- Foffa Conrad AG
- Implenia Schweiz AG
- METTLER PRADER AG (oz part da la Zindel Gruppe AG)
- ZINDEL GRUPPE AG
-Crestageo AG (oz part da la Zindel Gruppe AG)
- D. Martinelli AG
- Lazzarini AG
- Broggi Lenatti AG
- P. Lenatti AG (Construcziun auta e bassa)
- René Hohenegger Sarl (n'exista betg pli)
- Nicol. Hartmann & Cie. SA

Las firmas han survegnì multas da tranter intgins millis francs e 400’000 francs. En tut èn ellas vegnidas chastiadas da la WEKO cun in milliun francs. I va per otg projects da construcziun auta e bassa cun ina summa da tranter 80’000 e sis milliuns francs. Tranter quels projects èn sis da privats, in d’ina vischnanca engiadinaisa ed in dal chantun.

Cun questas sancziuns terminescha la WEKO ulteriuras 6 da las total 10 inquisiziuns en chaussa.

Ir a l'emprima pagina

Sancziun nr. 2

En quatter parts tracta la seria il cartel a maun da l'istorgia persunala da l'anteriur impressari da construcziun Adam Quadroni da Ramosch. El è sortì il 2006 dal cartel. Sia fatschenta è ida concurs e sia dunna ha bandunà el.

Adam Quadroni ha mess a disposiziun als redacturs differents documents. Quels cumprovan ch'ils impressaris han discurrì pretschs e repartì lavurs ed els mussan er las dimensiuns da l'entir cartel. 

Bleras cumprovas èn sin maisa. Ma i dat er diversas renfatschas che n'èn anc betg cumprovadas.

Ir a l'emprima pagina
Set interpresas da l’Engiadina ston pajar chastis pervia da cunvegnas da pretschs. L’autezza dal chasti dependa quant fitg ch’ina interpresa ha cuntrafatg a la lescha da cartels.  Pertutgadas da las sancziuns èn:
- Foffa Conrad SA
- Bezzola Denoth SA (oz part da la Foffa Conrad SA)
- Zeblas Bau SA (oz part da la Foffa Conrad SA)
- Lazzarini SA
- Koch SA Ramosch
- Alfred Laurent SA
- René Hohenegger Sarl (n'èxista betg pli)

La Societad grischuna dals impressaris constructurs na vegn betg chastiada, sto però sa participar vi dals custs dal proceder. Cun organisar las uschenumnadas «pre-sesidas» fin il 2008 haja ella numnadamain stgaffi la basa per las interpresas da reparter lavurs e fixar pretschs. Quai resulta dal rapport da la WEKO.

Ir a l'emprima pagina
Ir a l'emprima pagina
0:00
/
0:00
Laschar ir video uss

Ir a l'emprima pagina
0:00
/
0:00
Laschar ir video uss

Ir a l'emprima pagina
0:00
/
0:00
Laschar ir video uss

Ir a l'emprima pagina
0:00
/
0:00
Laschar ir video uss

Ir a l'emprima pagina

Ed ussa?

Architects: Èn er els sa participads vid cunvegnas da pretschs u repartiziuns da lavurs? Bain pussaivel ma betg cumprovà – hai num da pliras varts.

Tge po insatgi far ch'è eventualmain daventà unfrenda dal cartel? I dat la via giuridica però avair dretg e survegnir dretg sajan duas differentas chaussas, uschia l'advocat spezialisà sin dretg da fabrica ed immobiglias, Stefan Metzger.

La regenza lascha examinar d'ina persuna externa tut las renfatschas fatgas en connex cun l'affera da cartel. Tranter auter cunter la polizia pervi da l'arrestaziun dispitaivla dad Adam Quadroni. U er quellas cunter l'Uffizi da construcziun bassa che duai avair survegnì documents dad Adam Quadroni il 2009 sco cumprova dal cartel. Plinavant il Cussegl grond decidì ch'ina cumissiun d'inquisiziun, ina uschenumnada PUK, duai intercurir l'entira chaussa.

2 da las 10 inquisiziuns da la WEKO en il Grischun èn anc avertas. Cun ils resultats èsi da quintar vers la fin da la stad u d'atun 2018. I vegn spetgà ferm tubac.
Ir a l'emprima pagina
Ir a l'emprima pagina
Scrollar engiu per continuar Swipe to continue
Far vi e nà cun il det per cuntinuar